Ze života obce

Kronika obce Vrskmaňronika

Do knihovny přišla milá návštěva v podobě pana Kemra,který přinesl ukázat Obecní kroniky a popovídat si o nich s dětmi.Ukázal dětem proč je kronika důležitá a také jaké události se do kroniky zaznamenávají.Děti chtěly vědět, jestli se i o nich v kronice píše a bylo na nich vidět,že je povídání zaujalo.

Povídání si nad kronikou je vždy výlet nostalgický a rozporuplný.Může to být výlet veselý,čistě vědecký i smutný.Zapisování do kroniky je vždy spojení konkrétního časového úseku a událostí,které se vážou k nějakému územnímu celku a zcela vystihují osobnost toho,jenž zápis do kroniky pořizuje.I kanovník svatovítské kapituly Kosmas,který proslul jako tvůrce první české kroniky měl zájem,aby jeho dílo přineslo informace,které by mohly upadnout  v zapomnění. Ale ani on se neubránil ,aby do kroniky nevnesl i své vlastní názory a pocity. A tak se kroniky staly součástí života i odkazem pro potomky. Do kronik zapisovali představitelé farností  narození dětí ,svatby , úmrtí i přírodní katastrofy.  V našem případě se jedná o obce Vrskmaň a Zaječice a jejích  kronikáře. Nejsou nám známé dřívější  kronikářovi zápisky, než zápis z roku 1973,který pořídil pan Koníček-přednosta stanice Vrskmaň. Ten vedl Obecní kroniku až do roku 1978,kdy předal vedení kroniky panu Bendovi ,povoláním nástrojař a v roce 1982 začal první zápisy do kroniky přidávat pan Kemr povoláním strojvedoucí. Nutno podotknout,že kronice se u pana Kemra začalo více dařit a ona prospívala a nebývale zkrásněla. Zápisy se za jednotlivé roky významně prodloužily a také přibylo mnoho krásných kreseb.

V letech 2002-2006 se přestalo kronice dařit a i když nadále vypovídala o událostech,jenž se v tomto období staly, přestala být kronika poetická a krásná. Stal se z ní v tomto období pouze zápisník, nevypovídající nic o osobnosti toho,kdo do kroniky zaznamenával statické údaje a události,které se v tomto období staly.

Kroniky jako takové, jsou velmi náchylné ke stručnému výčtu událostí .Na kronice je krásné především to,že zápisy od jednoho zapisovatele pořizované v delším časovém období,poodkryjí i osobnost kronikáře a ač jsou události a zápisy konkrétní co důležitosti popisovaných událostí,vždy se jedná o názor jedince.

Kdo jiný posoudí oprávněnost takovéto výměny lépe než čas. A tak po čtyřech letech stručnosti a likvidací několika listů se kronika dostala opět do rukou člověka,který ji uzdravil ,a ze zápisníku z let 2002-2006 opět stvořil kroniku.

Přejme panu Kemrovi i budoucím obyvatelům naší obce ,aby zápisy v kronice pořizoval ještě dlouhá léta, pak budeme mít záruku,že budeme vědět  nejen to ,kdo se komu a  kde  v daném  roce narodil,ale dozvíme se i ty skutečnosti ,které byly pro kronikáře tolik důležité,aby je zaznamenal.