Odpadové hospodářství obce Vrskmaň

Dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech má obec povinnost nejméně jednou ročně informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.

Způsob nakládání s odpadem:

Odpad, který nemůžeme třídit ani nepatří na mobilní sběr v obci, vynášíme do nádoby na komunální odpad. Nádobu na komunální odpad by měl vlastnit každý občan a má ji tedy umístěnou u místa svého bydliště.

Tříděný odpad umístíme do příslušných kontejnerů.

Plasty

 • Umístění: výklopný kontejner žluté barvy umístěný v místní části Vrskmaň před domy č. p. 8, 16, 34, 68 a v místní části Zaječice před domy č. p. 33, 42.
 • Co?: plastové nádoby, PET láhve, plechovky, polystyren, plastové krabičky..
 • Pokud to jde vždy sešlápnout= více místa v kontejneru.

Papír

 • Umístění: výklopný kontejner modré barvy umístěný v místní části Vrskmaň před domy č. p. 8, 16, 34, 68 a v místní části Zaječice před domy č. p. 33, 42.
 • Co?: papírové krabice, časopisy, noviny, papírové obaly, kancelářský papír..
 • Vždy rozložené= více místa v kontejneru.

Sklo

 • Umístění: zvon zelené barvy umístěný v místní části Vrskmaň před domy č. p. 8, 16, 34, 68 a v místní části Zaječice před domy č. p. 33, 42.
 • Co?: láhve od nápojů, skleněné nádoby, kusy skla.

Kovy

 • Umístění: do velkoobjemového kontejneru umístěného na sběrném dvoře3.
 • Co?: plechovky, obaly s vnitřní stranou pokovenou…

Bioodpad:

 • Umístění: do velkoobjemového kontejneru umístěného na sběrném dvoře v období od 1.ledna do 31. prosince kalendářního roku.
 • Co? tráva, seno, listí, rostlinné zbytky….

Jedlé oleje a tuky

 • Umístění: kontejner umístěný na sběrném dvoře;

Nebezpečný odpad

 • Umístění: do zvláštních sběrných nádob umístěných na sběrném dvoře dvakrát ročně po dobu jednoho týdne; Informace o době umístění těchto nádob vyhlašuje Obecní úřad obce na své úřední desce.

Objemný odpad

 • Umístění: do velkoobjemového kontejneru umístěného na sběrném dvoře.

Nakládání s odpady

Obsah černých popelnic putuje na spalovnu nebo skládku, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou. Bioodpad bez příměsí pak končí na kompostárně, kde se z něj vyrábí tolik důležitý kompost.